Kết thúc năm 2020, Tập đoàn MB hoạt động an toàn, hiệu quả

 – Với dấu ấn chuyển đổi số mạnh mẽ, năm 2020, MB một lần nữa khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, vừa tiên phong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua Covid-19, vừa thực hiện có hiệu quả các chiến lược kinh doanh với trọng tâm là chuyển dịch số.

Năm 2020 đánh dấu một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói riêng và Việt Nam nói chung do tác động của dịch Covid-19 toàn cầu. Dịch bệnh bùng phát, làm gián đoạn các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, khiến doanh nghiệp trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có đến 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn